Informacyjny Serwis Policyjny

Nowości w e-Bibliotece Szkoły Policji w Słupsku

Zamieszczony Data publikacji 19.06.2017
Szkoła Policji w Słupsku systematycznie powiększa księgozbiór e-Biblioteki. Tym razem na wirtualnej półce umieszczono trzy nowe pozycje, których autorami są wykładowcy Szkoły. Tematyka prac poświęcona jest między innymi ruchowi drogowemu, Policyjnym Izbom Dziecka oraz zagadnieniom związanym z dochodzeniami.

Pierwsza z opublikowanych prac, autorstwa Marka Banotha, jest skierowana przede wszystkim dla funkcjonariuszy służby dochodzeniowo-śledczej, którzy na co dzień prowadzą postępowania przygotowawcze. Autor poddał analizie wszystkie przepisy, które wpływają na wybranie właściwej formy postępowania przygotowawczego - śledztwa lub dochodzenia, dlatego materiał pomoże szybko podjąć decyzję, w jakiej formie ma być prowadzone postępowanie przygotowawcze.

 

Wśród opublikowanych nowości są również dwie prace zbiorowe. Pierwsza z nich poświęcona jest kwestiom postępowania na miejscu zdarzenia drogowego. Autorzy omawiają między innymi prawidłowe zabezpieczenie miejsca, ujawnienie i zabezpieczenie śladów w sposób kryminalistyczny i procesowy oraz czynności procesowe. Ponadto znaczącą część publikacji stanowi udzielanie informacji mediom oraz udzielanie pierwszej pomocy.

 

Kolejna praca zbiorowa dotyczy pełnienia służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz służby w policyjnych izbach dziecka.

Głównym celem publikacji jest przybliżenie problematyki związanej ze specyfiką służby w PdOZ, pokojach przejściowych i tymczasowych pomieszczeniach przejściowych oraz w Policznych Izbach Dziecka. Opracowanie prezentuje między innymi statystykę wydarzeń nadzwyczajnych i liczne przykłady realizacji zadań, w tym prawa człowieka i zasady komunikacji z osobami umieszczonymi w PdOZ i PID.

 

wejście do e-Biblioteki Szkoły Policji w Słupsku 

 

 
Tagi:
powrót
drukuj