Informacyjny Serwis Policyjny

W Gdańsku złożyli rotę ślubowania

Zamieszczony Data publikacji 02.03.2017

„Strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia” - te słowa roty ślubowania wypowiedziało 23 nowo przyjętych funkcjonariuszy. Ślubowanie przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku insp. Jarosław Rzymkowski.

We wtorek w auli komendy wojewódzkiej w Gdańsku na Biskupiej Górce odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych do służby funkcjonariuszy Policji. Ślubowanie przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku insp. Jarosław Rzymkowski, który podkreślił, jak trudna i odpowiedzialna jest służba w Policji. Życzył wszystkim funkcjonariuszom sukcesów zawodowych oraz szybkich awansów. Rodzinom nowych stróżów prawa życzył natomiast zrozumienia dla trudów tego zawodu.

Podczas procedury kwalifikującej do służby w Policji kandydaci musieli wykazać się nie tylko wiedzą, ale także doskonałym zdrowiem i kondycją fizyczną. W najbliższych dniach trafią na szkolenie podstawowe w Szkole Policji w Słupsku gdzie zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do wypełniania słów złożonej przysięgi. Będą uczyć się m.in. podstawowych przepisów prawnych, obchodzenia z bronią i technik interwencji. Następnie wrócą do swoich macierzystych jednostek.

Uroczyste spotkanie było także okazją do wręczenia kilku listów gratulacyjnych Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku związanych z awansami na stanowiskach kierowniczych.

Gratulacje otrzymali:

- podinsp. Dariusz Szala – obejmujący stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Konwojowo-Ochronnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku

- kom. Barbara Woźniak – obejmująca stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku

- podkom. Katarzyna Radka – obejmująca stanowisko Głównego Księgowego Naczelnika Wydziału Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku

- Małgorzata Kawko-Jarmałkowicz – obejmująca stanowisko Zastępcy Głównego Księgowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku

Ponadto Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku wręczył listy gratulacyjne dwojgu pracownikom cywilnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku przechodzącym na emeryturę. Listy te zawierały podziękowanie za wieloletnią współpracę oraz życzenia zdrowia, wszelkiej osobistej pomyślności i wielu sukcesów w przyszłych planach i zamierzeniach.

Na uroczystości obecni byli zastępcy komendanta wojewódzkiego, przedstawiciele kadry kierowniczej, związków zawodowych Policjantów woj. pomorskiego oraz rodzin nowo przyjętych funkcjonariuszy. Obecny był także kapelan wojewódzki Policji – ks. prałat Bogusław Głodowski. Honorowym gościem był Wojewoda Pomorski – Dariusz Drelich.

Po ceremonii był czas na gratulacje, życzenia oraz pamiątkowe zdjęcia.

Źródło: KWP Gadank

 

 

  • W Gdańsku złożyli rotę ślubowania
  • W Gdańsku złożyli rotę ślubowania
  • W Gdańsku złożyli rotę ślubowania
  • W Gdańsku złożyli rotę ślubowania
  • W Gdańsku złożyli rotę ślubowania
  • W Gdańsku złożyli rotę ślubowania
  • W Gdańsku złożyli rotę ślubowania
  • W Gdańsku złożyli rotę ślubowania
 
powrót
drukuj