Informacyjny Serwis Policyjny

Odzyskali sztandar weteranów. Elbląska komenda uhonorowana Kombatanckim Krzyżem Zwycięstwa

Zamieszczony Data publikacji 10.02.2017

Kombatancki Krzyż Zwycięstwa dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu to wyjątkowe wyróżnienie. Jest to wyraz szacunku za zasługi dla elbląskich stróżów prawa, ale także podziękowanie za upowszechnianie tradycji kombatanckich. Jego nadanie jest także wyrazem wdzięczności weteranów wobec policjantów, za odzyskanie skradzionego wcześniej sztandaru.

Sztandar to znak wyróżniający oddział, miasto, stowarzyszenie, szkołę czy instytucję, które traktują go z wielką czcią. W czasie uroczystości sztandary wyprowadzają specjalnie wytypowane poczty sztandarowe, do których przynależność jest wielkim zaszczytem. Także uroczystość nadania sztandaru wiąże się z pocałowaniem jego płata przez przedstawiciela danej jednostki. W służbach mundurowych utrata sztandaru wiąże się z wymazaniem jednostki z rejestru, z tego powodu w czasie bitew sztandarom poświęca się szczególną uwagę.

Uroczystość nadania Kombatanckiego Krzyża Zwycięstwa dla elbląskiej komendy jest wyrazem szacunku za zasługi dla elbląskich stróżów prawa. Jest także podziękowaniem za upowszechnianie tradycji kombatanckich. Jego nadanie jest także jednocześnie wyrazem wdzięczności weteranów za odzyskanie sztandaru, który wcześniej został skradziony.

Ta nietypowa sprawa miała miejsce w sierpniu ubiegłego roku. Sztandar został skradziony z siedziby Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych z ulicy Związku Jaszczurczego w Elblągu. Skradziono go podczas remontu. Policjanci z wydziału prewencji kryminalnej i wykroczeń ustalili podejrzanego. Okazał się nim 38-letni pracownik budowlany, który wykonywał tam prace remontowe. Przyznał się, a policjanci odzyskali skradzione mienie. Okazało się, że trzymał go w domu. W jakim celu? – nie powiedział. Podczas przesłuchania wyjaśnił, że zabrał go, bo wydawało mu się, że jest przeznaczony do wyrzucenia. Mężczyzna był wcześniej karany za kradzieże i włamania. Sprawa zakończyła się aktem oskarżenia.

Kombatancki Krzyż Zwycięstwa został nadany przez Zarząd Główny Związku Kombatantów w Warszawie. W jego imieniu wręczył go prezes elbląskiego okręgu - pan Józef Nowicki. Na spotkaniu obecni byli, między innymi: senator Jerzy Wcisła,   przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie – mł. insp. Adam Kall.

ZKRP i BWP jest organizacją kombatancką o charakterze wielośrodowiskowym, zrzeszającą obywateli polskich, którzy walczyli o wolność, suwerenność i niepodległość Ojczyzny w formacjach Wojska Polskiego, sojuszniczych armii państw koalicji antyhitlerowskiej, podziemnych organizacjach ruchu oporu oraz byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych i stalinowskich łagrów.

Kombatancki Krzyż Zwycięstwa - nadawany jest doceniając działania patriotyczne kombatantów, ustanowiony przez Prezydium Zarządu Głównego ZKRP I BWP w dniu 15 kwietnia 2015r. w  70 rocznice Zwycięstwa Narodów Sprzymierzonych w II Wojnie Światowej.

Podczas uroczystości Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie – mł. insp. Adam Kall, odznaczył dwóch elbląskich policjantów (asp. szt. Robert Trybuła, asp. szt. Artur Horbatowicz) odznaką  - „Zasłużony Policjant”. Jest to polskie odznaczenie cywilne, nadawane policjantowi w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, którymi przyczynił się do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa lub porządku publicznego. Gospodarzem uroczystości był mł. insp. Robert Muraszko, Komendant Miejski Policji w Elblągu.

Źródło: KWP Olsztyn

 

  • uroczystość w komendzie miejskiej policji w elblągu
  • uroczystość w komendzie miejskiej policji w elblągu
  • uroczystość w komendzie miejskiej policji w elblągu
  • uroczystość w komendzie miejskiej policji w elblągu
  • uroczystość w komendzie miejskiej policji w elblągu
  • uroczystość w komendzie miejskiej policji w elblągu
  • uroczystość w komendzie miejskiej policji w elblągu
  • uroczystość w komendzie miejskiej policji w elblągu
  • uroczystość w komendzie miejskiej policji w elblągu
 
powrót
drukuj