Informacyjny Serwis Policyjny

Z noworocznymi życzeniami u córki przedwojennego policjanta

Zamieszczony Data publikacji 18.01.2017
  • uroczystość uhonorowania zasłużonej członkini Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r., pani Eugenii Florek, medalem  „Pro Patria”
  • uroczystość uhonorowania zasłużonej członkini Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r., pani Eugenii Florek, medalem  „Pro Patria”
  • uroczystość uhonorowania zasłużonej członkini Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r., pani Eugenii Florek, medalem  „Pro Patria”
  • uroczystość uhonorowania zasłużonej członkini Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r., pani Eugenii Florek, medalem  „Pro Patria”

Delegacja Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. i Biura Historii i Tradycji Policji złożyła noworoczne życzenia córce przedwojennego policjanta, pani Eugenii Florek. Pani Eugenia została też uhonorowana medalem „Pro Patria”.

W dniu 12 stycznia 2017 roku w Warszawie odbyła się podniosła uroczystość uhonorowania zasłużonej członkini Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r., pani Eugenii Florek, medalem  „Pro Patria”. 

W domu pani Eugenii Florek odwiedziła ją delegacja z Prezesem Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. – Michałem Krzysztofem Wykowskim i p.o. Dyrektora Biura Historii i Tradycji Policji – nadkom. Zbigniewem Bartosiakiem

Pani Eugenia Florek, jest córką st. przod. Ignacego Gromadzińskiego, pełniącego przed wojną stanowisko Kierownik Działu Gospodarczego II Komisariatu w Poznaniu, więźnia obozu w Ostaszkowie, zamordowanego wiosna 1940 roku w Kalininie (Twerze), który spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje.

Medal „Pro Patria” został nadany pani Eugenii Florek przez p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka, „za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”. To zaszczytne wyróżnienie dostojnej członkini Stowarzyszenia, w obecności członków jej najbliższej rodziny, przekazał wraz z listem gratulacyjnym, Prezes Stowarzyszenia - Michał Krzysztof Wykowski.

W trakcie uroczystości  p.o. Dyrektora Biura Historii i Tradycji Policji KGP nadkom. Zbigniew Bartosiak,  w imieniu Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Jarosława Szymczyka, przekazał uhonorowanej gratulacje i wyrazy najwyższego szacunku za działania mające na celu kultywowanie pamięci o funkcjonariuszach Policji Państwowej. Pani Eugenia Florek otrzymała też wydany przez BHiTP KGP album fotograficzny poświęcony Policji Państwowej II Rzeczypospolitej.

W wydarzeniu uczestniczyli też rekonstruktorzy policyjni Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku: Krzysztof Musielak, Sławomir Szpakowski i Karol Woldan, którzy wystąpili w mundurach historycznych Policji Państwowej, oraz pracownik Biura Komunikacji Społecznej KGP – Paweł Ostaszewski.

Źródło: Biuro Historii i Tradycji Policji KGP

powrót
drukuj