Informacyjny Serwis Policyjny

Podziękowania dla Zastępcy Komendanta ds. Logistycznych słupskiej Szkoły Policji

Zamieszczony Data publikacji 09.01.2017

W Izbie Tradycji i Historii Szkoły odbyło się uroczyste pożegnanie przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne insp. Leszka Ptacha, który do końca ubiegłego roku pełnił służbę na stanowisku zastępcy Komendanta Szkoły nadzorującego komórki organizacyjne wspierające działalność dydaktyczno-wychowawczą Szkoły w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym.

Insp. Leszek Ptach służbę w resorcie rozpoczął 2 sierpnia 1988 roku w Gdańsku. W latach 1990-1994 pełnił służbę kolejno na stanowiskach policjanta i dzielnicowego w Referacie Dzielnicowych Komendy Rejonowej Policji w Słupsku. 1 sierpnia 1994 roku przeszedł do Szkoły Policji w Słupsku i podjął służbę na stanowisku wykładowcy Zakładu Interwencji Policyjnych. W 2003 roku Zakład ten stał się częścią Zakładu Wyszkolenia Strzeleckiego i Technik Interwencji.

Od 1 marca 2005 roku pełnił służbę w Wydziale Metodyki Szkolenia, gdzie w 2006 roku uzyskał awans na stanowisko starszego wykładowcy. Z dniem 10 stycznia 2008 roku mianowany został na stanowisko naczelnika Wydziału Organizacji Szkolenia. Od 1 grudnia 2009 roku kierował Wydziałem Organizacji i Dowodzenia, który powstał z połączenia Wydziału Organizacji Szkolenia i Zakładu Dowodzenia.

Z dniem 27 lutego 2012 r. Komendant Główny Policji na wniosek ówczesnego Komendanta Szkoły Policji w Słupsku powierzył insp. Leszkowi Ptachowi obowiązki na stanowisku zastępcy Komendanta Szkoły nadzorującego pion logistyczny. W listopadzie 2012 roku pozytywnie przeszedł postępowanie kwalifikacyjne na to stanowisko służbowe. Rozkazem personalnym Komendanta Głównego Policji na stanowisko zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Słupsku mianowany został 1 maja 2013 roku.

Insp. Leszek Ptach wyższe kwalifikacje zawodowe uzyskał w 1993 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. W 1997 roku ukończył magisterskie studia pedagogiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ponadto ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej, studia podyplomowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w zakresie zarządzanie jednostką organizacyjną w administracji publicznej oraz w studia podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie - kierunek "Logistyka w bezpieczeństwie kraju".

W ciągu ponad 28 lat służby insp. Leszek Ptach był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany przez przełożonych. Odznaczony został między innymi Krzyżem Zasługi za Dzielność, Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę, srebrnym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” oraz złotą odznaką „Zasłużony Policjant”.

W podziękowaniu za ponad 28-letnią służbę i wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych Komendant Szkoły wyróżnił insp. Leszka Ptacha wpisem do Księgi Honorowej Szkoły Policji w Słupsku.

Źródło: Szkoła Policji w Słupsku

 

 • uroczystość pożegnania przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne insp. Leszka Ptacha
 • uroczystość pożegnania przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne insp. Leszka Ptacha
 • uroczystość pożegnania przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne insp. Leszka Ptacha
 • uroczystość pożegnania przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne insp. Leszka Ptacha
 • uroczystość pożegnania przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne insp. Leszka Ptacha
 • uroczystość pożegnania przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne insp. Leszka Ptacha
 • uroczystość pożegnania przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne insp. Leszka Ptacha
 • uroczystość pożegnania przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne insp. Leszka Ptacha
 • uroczystość pożegnania przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne insp. Leszka Ptacha
 • uroczystość pożegnania przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne insp. Leszka Ptacha
 • uroczystość pożegnania przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne insp. Leszka Ptacha
 • uroczystość pożegnania przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne insp. Leszka Ptacha
 • uroczystość pożegnania przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne insp. Leszka Ptacha
 • uroczystość pożegnania przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne insp. Leszka Ptacha
 • uroczystość pożegnania przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne insp. Leszka Ptacha
 
powrót
drukuj