Test wiedzy ze znajomości ustawy o ochronie danych osobowych

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, prawo do ochrony danych osobowych:
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych:
Daną wrażliwą nie może być:
Administratorem danych w Komendzie Głównej Policji jest:
Czy Policja może odmówić uczestnikom wypadków komunikacyjnych udostępnienia informacji o danych osobowych innych uczestników tych wypadków?
Czy komisariat Policji, powołując się na ustawę o ochronie danych osobowych, może odmówić udzielenia informacji o imieniu i nazwisku, stopniu służbowym oraz miejscu zatrudnienia funkcjonariusza Policji, który nałożył mandat karny na osobę wnioskującą?
Czy publikowanie w mediach wizerunku pijanych kierowców i podawanie ich nazwisk do publicznej wiadomości jest zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych?
Czy na wniosek osoby, która uważa, że jej dane osobowe zostały bezprawnie opublikowane w gazecie, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych może nakazać ich usunięcie?
Postępowanie przed GIODO jest prowadzone w trybie procedury:
Czy administratorem bezpieczeństwa informacji może być inny podmiot niż osoba fizyczna?
Czy administrator danych może kontrolować podmiot, któremu powierzył przetwarzanie danych osobowych?
Kogo należy poinformować w razie wystąpienia incydentu związanego z naruszeniem zasad ochrony danych osobowych?
Czy za nieuprawnione udostępnienie danych osobowych odpowiedzialność ponosi administrator danych, czy osoba, która faktycznie do tego dopuściła?
Czy GIODO jest uprawniony do wydawania decyzji administracyjnej w sprawach związanych z naruszeniem dóbr osobistych?