Informacyjny Serwis Policyjny
Jak często odwiedzasz ISP? 44%
codziennie
codziennie - 338
28%
kilka razy w tygodniu
kilka razy w tygodniu - 215
13%
kilka razy w miesiącu
kilka razy w miesiącu - 101
15%
prawie wcale
prawie wcale - 118
Powrót