Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Zarządzenie nr 1787 KGP z dnia 2 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego w Policji "Regulaminu ogólnego i musztry w Policji"

Zarządzenie nr 1787 KGP z dnia 2 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego w Policji "Regulaminu ogólnego i musztry w Policji"

Pliki do pobrania

powrót
drukuj