Raport z wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę za rok 2016

Data publikacji: 20.04.2018

Ministerstwo Spraw Zagranicznych opracowało i opublikowało kolejny Raport z wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę. Obowiązek wykonania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez państwa członkowskie Rady Europy, w tym przez Polskę, wynika z Artykułu 46 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Pliki do pobrania