Fundamental rights-based police training manual

Data publikacji: 04.12.2013

Agencja Praw Podstawowych UE opublikowała podręcznik pt. „Fundamental rights-based police training manual”. Podręcznik został opracowany przy współpracy Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Policyjnych, Europejskiej Akademii Policyjnej oraz ekspertów policyjnych z dziedziny praw człowieka.

Na ponad 200 stronach autorzy zgromadzili niezmiernie ciekawy i bardzo aktualny materiał na temat edukacji praw człowieka dedykowany do europejskich Policji.  Materiał nie został opublikowany w polskiej wersji językowej.  Gorąco jednak zachęcam do jego lektury przez wszystkie osoby znające język angielski, z nadzieją że podzielą się one refleksjami z innymi kolegami i koleżankami odpowiedzialnymi za edukację w tym zakresie.

mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz - Pełnomocnik KGP ds. Ochrony Praw Człowieka

Czytaj całość:

 

Pliki do pobrania