Monitoring w miejscach pozbawienia wolności - publikacja RPO

Data publikacji: 25.04.2013

W dniu 22 kwietnia 2013 roku w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się konferencja pt. „Monitoring wizyjny w miejscach pozbawienia wolności”. Na stronach 16 - 22 znajdują się informacje na temat stosowania monitoringu w miejscach detencji przez Policję.

W wyniku przeprowadzonych przez zespół Krajowego Mechanizmu Prewencji wizyt powstał raport dotyczący stosowania kamer telewizji przemysłowej w miejscach pozbawienia wolności. Raport omawia potencjalne i rzeczywiste nadużycia, jakie niesie ze sobą stosowanie monitoringu wizyjnego w tych placówkach. Zastrzeżenia budzą także regulacje prawne.

Podczas konferencji omówiony został nie tylko raport, ale również problemy związane ze stosowaniem nowoczesnych technologii w systemach monitoringu oraz mechanizmy reakcji osób poddanych ciągłemu monitorowaniu w aspekcie psychologicznym i społecznym.

W dyskusji udział wzięli m.in. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Służby Więziennej, Policji, środowiska akademickiego oraz organizacji pozarządowych.

 Źródło: Strona internetowa Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

http://www.rpo.gov.pl/pl/content/konferencja-nt-monitoringu-w-miejscach-pozbawienia-wolno%C5%9Bci

Czytaj całą publikację:

Pliki do pobrania