Projekt Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2015

Data publikacji: 27.02.2013

Obowiązek opracowania Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania wynika z art. ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (DZ. U. 2010, Nr 254, poz. 1700).

 

Źródło:

http://rownetraktowanie.gov.pl/aktualnosci/krajowy-program-dzialan-na-rzecz-rownego-traktowania-na-lata-2013-2015-projekt

Czytaj cały Projekt: