Spotkania z Policją – poradnik obywatelski. Weź udział w jego budowie!

Data publikacji: 01.09.2017

Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka w Komedzie Głównej Policji wspólnie biurami Komendy Głównej Policji oraz jednostkami Policji przygotowuje poradnik obywatelski pod roboczą nazwą „Spotkania z Policją”.

Ideą poradnika jest udzielenie odpowiedzi pisanych przyjaznym i zrozumiałym językiem na pytania, które mogą nurtować zarówno obywateli naszego kraju, jak też społeczność cudzoziemską. Poradnik będzie się koncentrować na poradach prewencyjnych, bezpieczeństwie w ruchu drogowym, prawach osób pokrzywdzonych, czy też prawach i obowiązkach policjantów. Poradnik przybliży też historię tej formacji, a także aktualnie obowiązujące zasady rekrutacji i atrakcyjność tego zawodu. Spektrum poradnika będzie bardzo szerokie, nie wyłączając zagrożeń terrorystycznych, czy też katastrof naturalnych. W sumie wyeksponowane zostaną 23 najbardziej popularne obszary, których dobra znajomość powinna wpłynąć zarówno na poprawę osobistego bezpieczeństwa, wyższą świadomość prawa policyjnego, ale także na lepsze zrozumienie specyfiki działań Policji i zwiększanie społecznego szacunku do tego trudnego i niebezpiecznego zawodu.

Każdy z Państwa może wziąć udział w budowaniu poradnika poprzez przesłanie nurtującego go pytania na adres Pełnomocnika KGP ds. Ochrony Praw Człowieka: krzysztof.laszkiewicz@policja.gov.pl. Niezwykle miłe będzie otrzymać od Państwa propozycję tytułu poradnika, który dostępny będzie dla Państwa także w Internecie do łatwego pobrania na telefon, tablet lub komputer.

Serdecznie zapraszam!

młodszy inspektor Krzysztof Łaszkiewicz