CB radio

Data publikacji: 21.10.2008

  1. Czy jest prawnie dozwolone, by dyżurny jednostki na terenie której miała miejsce kradzież pojazdu nadał komunikat o zdarzeniu przez CB-radio?
  2. Czy jest możliwość by nawiązać ścisłą współpracę, która miałaby polegać na emitowaniu przez komendy powiatowe komunikatu na kanale #19 (drogowy) lub #9 (dawniej ratunkowym kanałem CB-Radia) o niedawno skradzionych pojazdach, zaginionych osobach itp.?

 

1. Czy jest prawnie dozwolone, by dyżurny jednostki na terenie której miała miejsce kradzież pojazdu nadal komunikat o zdarzeniu przez CR-radio?

Brak jest podstaw prawnych, zezwalających dyżurnym poszczególnych szczebli kierowania, a także innym policjantom i pracownikom Policji na prowadzenie jakiejkolwiek korespondencji przy użyciu takiego urządzenia. Wynika to z faktu, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Policja nie pracuje na tego typu częstotliwościach, dlatego CB-radio nie może być wykorzystywane jako policyjny środek łączności radiowej. Niektóre jednostki organizacyjne Policji na poziomie powiatu posiadają wprawdzie na stanowiskach kierowania urządzenia typu CB-radio, które zostały im udostępnione w ramach podjęcia regionalnej współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, jednak zgodnie z założeniami mają one służyć wyłącznie do monitorowania wymienianych tą drogą informacji w lokalnym środowisku. Przyjęcie takiego rozwiązania wiąże się jednocześnie z określoną odpowiedzialnością, która wymaga prowadzenia przez dyżurnego danej jednostki ciągłego nasłuchu korespondencji prowadzonej przez użytkowników tej częstotliwości i podejmowania zgodnie z obowiązkiem ustawowym Policji stosownych działań, w zależności od uzyskanych informacji. Z tego względu kierownicy jednostek organizacyjnych Policji rzadko podejmują inicjatywę w zakresie wyposażania stanowisk kierowania w tego typu urządzenia.

^ do góry

2. Czy jest możliwość by nawiązać ścisłą współpracę, która miałaby polegać na emitowaniu przez komendy powiatowe komunikatu na kanale #19 (drogowy) lub #9 (dawniej ratunkowym kanałem CB-Radia) o niedawno skradzionych pojazdach, zaginionych osobach, itp.? W celu uniknięcia fałszywych, anonimowych informacji (niestety CB-radio nie daje możliwości rozpoznania rozmówcy) obywatele, którzy posiadaliby informacje mogące pomóc policji dzwoniliby pod numer 997 i przekazywali je dyżurnym policjantom.

Obecnie nie ma możliwości podjęcia tego typu współpracy, ponieważ Policja posiada ściśle przydzielone pasmo częstotliwości i nie jest uprawniona do prowadzenia korespondencji na wskazanych kanałach za pośrednictwem policyjnych środków łączności radiowej, które zresztą nie są do tego przystosowane. Niezależnie od ograniczeń prawnych i technicznych, należy zwrócić uwagę na fakt, że Policja korzysta z różnych metod i form działania w zależności od charakteru zdarzenia, jednak nie zawsze jest wskazane, aby informacje o jego zaistnieniu były ujawniane, dopóki nie zostaną przeprowadzone określone czynności w sprawie.

^ do góry

kom. Sławomir Weremiuk, Gabinet Komendanta Głównego Policji