Wolne stanowisko specjalisty w Zakładzie Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

OGŁOSZENIE

z dnia 26 października 2021 r.

w sprawie możliwości kontynuowania służby na stanowisku specjalisty

w Zakładzie Kynologii Policyjnej

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

 

Rodzaj stanowiska, komórka organizacyjna oraz

proponowane składniki uposażenia zasadniczego

Specjalista Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie w 6 grupie zaszeregowania,
z mnożnikiem 2,208 kwoty bazowej, dodatkiem służbowym
w kwocie 620 zł.

Zakres zadań, wynikający z karty opisu stanowiska pracy

Realizowanie centralnego doboru psów do służby w Policji
i prowadzenie dokumentacji dotyczącej przewodników psów służbowych oraz psów służbowych:

 1. wyszukiwanie i typowanie psów do tresury;
 2. planowanie doskonaleń i testowań sprawności użytkowej psów służbowych;
 3. udział w doskonaleniu i testowaniu sprawności użytkowej psów służbowych;
 4. planowanie szkoleń psów realizowanych w systemie tresury indywidualnej;
 5. organizowanie szkoleń psów realizowanych w systemie tresury indywidualnej oraz sprawowanie nadzoru nad ich realizacją;
 6. inicjowanie i udzielanie wsparcia jednostkom organizacyjnym Policji w zakresie pozyskiwania psów
  do służby w Policji;
 7. prowadzenie ewidencji przewodników oraz psów służbowych;
 8. prowadzenie ewidencji psów służbowych wycofanych
  ze służby;
 9. współpraca z podmiotami policyjnymi i pozapolicyjnymi
  w zakresie niezbędnym do realizacji zadań;
 10. koordynowanie i organizowanie przedsięwzięć z zakresu wykorzystywania w Policji psów służbowych.

 

Wymagania niezbędne

 1. wykształcenie średnie;
 2. kwalifikacje zawodowe: podstawowe;
 3. staż służby min. 3 lata;
 4. poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli „poufne”;
 5. posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdów służbowych (prawo jazdy kategorii B);
 6. umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office;
 7. znajomość angielskiego w stopniu pozwalającym
  na swobodną komunikację.

Wymagania pożądane

 1. wykształcenie wyższe;
 2. kwalifikacje zawodowe: podstawowe;
 3. staż służby min. 5 lat;
 4. poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli „poufne”;
 5. posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdów służbowych (prawo jazdy kategorii B);
 6. umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office;
 7. znajomość angielskiego w stopniu pozwalającym
  na swobodną komunikację oraz innego dodatkowego.

Wymagane dokumenty

 1. CV;
 2. list motywacyjny.

 

Termin składania ofert

bezterminowo

Informacje

kontaktowe

adres

Zakład Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji
Sułkowice, ul. Ogrodowa 39

05-650 Chynów

telefon resortowy

72 55 123

telefon miejski

47 72 55 123

e-mail

zkp@csp.edu.pl