Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Specjalista w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

Zamieszczony Data publikacji 12.12.2019

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach poszukuje kandydata na policyjne stanowisko specjalisty (6 gr. zaszeregowania ):

 

Zakres obowiązków:

 • sporządzanie dokumentacji planistycznej związanej z organizacją imprez i uroczystości o charakterze masowym i ponadregionalnym, przy użyciu sił i środków ruchu drogowego z jednostek terenowych Policji woj. śląskiego;
 • prowadzenie analiz przyczyn i okoliczności powstawania wypadków i kolizji drogowych, synteza materiałów, a następnie formułowanie wniosków dla działań prewencyjnych, ocen i wniosków;
 • inicjowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • uczestniczenie w zabezpieczeniach imprez i uroczystości o charakterze ponadregionalnym.

Wymagania niezbędne:

 • zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakimi powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz.U.2007.123.857)

Wymagania pożądane:

 • wyższe - kierunkowe z dziedziny informatyki, prawa lub administracji,
 • co najmniej 5 lat służby
 • prawo jazdy kat. „B”
 • znajomość problematyki i przepisów ruchu drogowego
 • umiejętność pracy w zespole, komunikowania się, szybkiego działania
 • kreatywność
 • znajomość programów MS Office, w szczególności Word , Excel i PowerPoint

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny lub osobisty z:

mł. insp. Robertem Piwowarczykiem

Naczelnikiem

WRD KWP w Katowicach

tel. 32 200 11 70

 
powrót
drukuj