Ekspert w Wydziale Postępowań Administracyjnych Biura Prewencji Komendy Głównej Policji

Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji poszukuje kandydata na stanowisko eksperta w Wydziale Postępowań Administracyjnych w 9 grupie zaszeregowania.

Główne obowiązki:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w trybie odwoławczym od rozstrzygnięć wydawanych przez organy I instancji w sprawach dot. pozwoleń na broń i amunicję, kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej/zabezpieczenia technicznego, licencji detektywa, opinii wydawanych przy procedurze koncesyjnej związanej z obrotem, wytwarzaniem broni, amunicji
 • i materiałów wybuchowych oraz działalności gospodarczej dot. usług ochrony osób i mienia,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w trybach nadzwyczajnych w I i II instancji właściwych z merytoryką Wydziału,
 • rozpatrywanie skarg na bezczynność/przewlekłość działania organów I instancji w prowadzonych przez nich postępowaniach administracyjnych,
 • opracowywanie opinii i stanowisk w sprawach pozostających  w zakresie merytorycznym Wydziału na rzecz jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz innych organów administracji publicznej
 • przygotowywanie odpowiedzi na zapytania, skargi, wnioski i inne wystąpienia,
 • prowadzenie statystyk dotyczących pracy Wydziału.

Wykształcenie i kwalifikacje: określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim odpowiadają policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882 ze zm.)

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie prawnicze lub administracyjne,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu Office,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych,
 • komunikatywność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy pod presją czasu, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność skutecznej komunikacji werbalnej i pisemnej, umiejętność analitycznego myślenia,
 • systematyczność, terminowość,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność szybkiego uczenia się i działania,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w pracy w obszarze prowadzenia postępowań administracyjnych oraz związanych z problematyką ochrony osób i mienia, pozwoleń na broń i amunicję, usług detektywistycznych, koncesji dot. obrotu i wytwarzania broni, amunicji i materiałów wybuchowych oraz działalności gospodarczej dot. usług ochrony osób i mienia, ochrony danych osobowych, ustawy o doręczeniach elektronicznych,
 • doświadczenie w zakresie obsługi systemów informatycznych użytkowanych w Policji.

W sprawie oferty można kontaktować się telefonicznie do dnia 12 czerwca 2023 r. z Naczelnikiem WPA BP KGP, pod numerem tel. 47 72-121-06.

Pliki do pobrania