Wolne stanowisko specjalisty w Sekcji Administratorów Wydziału Utrzymania Systemów Informatycznych Międzynarodowych Biura Łączności i Informatyki KGP

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
w Warszawie

Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji
poszukuje kandydata na stanowisko

SPECJALISTY

w Sekcji Administratorów Wydziału Utrzymania Systemów Informatycznych Międzynarodowych Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji

- w 6 grupie zaszeregowania

 

 • Wymiar etatu: 1
 • Liczba stanowisk pracy: 1

Główne obowiązki:

 • Administrowanie warstwą hypervisor, maszynami wirtualnymi i systemami operacyjnymi systemów międzynarodowych utrzymywanych w wydziale (głownie systemów CLKP – AFIS, LIMS, CODIS, Fingerprint).
 • Administrowanie komponentami usług systemowych systemów CLKP w tym serwerami bazodanowymi, pocztowymi, WWW, DMZ, DNS, utrzymywanymi w wydziale.
 • Weryfikowanie eksploatowanych systemów teleinformatycznych w odniesieniu do rzeczywistych potrzeb użytkowników końcowych
 • Udział w projektowaniu i modernizacji usług świadczonych przez wydział, w tym uczestniczenie w pracach komisji przetargowych, grup eksperckich krajowych i międzynarodowych, komitetów sterujących i zespołów w związku z realizowanymi w wydziale i biurze przedsięwzięciami teleinformatycznymi.
 • Współpraca z ekspertami z dziedziny IT – pracownikami działów IT wybranych instytucji administracji publicznej oraz pracownikami firm zewnętrznych w ramach realizowanych umów utrzymaniowych.

Wykształcenie: zgodnie z rozporządzeniem MSWiA w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby (…) na stanowiskach służbowych.

Wymagania niezbędne:

 • zgodnie z rozporządzeniem MSWiA w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby (…) na stanowiskach służbowych,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą min. „poufne”,
 • znajomość zagadnień z zakresu systemów informatycznych,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • komunikatywność,
 • umiejętność analizowania,
 • zdolności organizacyjne,
 • umiejętność rozwiązywania problemów.

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe o profilu informatycznym, telekomunikacyjnym lub pokrewnym lub wykształcenie wyższe i ukończone studia podyplomowe w jednym z ww. kierunków,
 • znajomość systemów informatycznych użytkowanych w Policji,
 • certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe z zakresu IT.

Na stanowiskach realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa istnieje możliwość ubiegania się o dodatek teleinformatyczny zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

W przypadku zainteresowania podjęciem dalszej służby na stanowisku w Biurze Łączności i Informatyki KGP oferty (CV zawierające m. in. informacje o dotychczas zajmowanym stanowisku oraz doświadczeniu w zakresie zadań przewidzianych do realizacji na ogłaszanym stanowisku (w tym certyfikaty, dyplomy ect.) wraz z oświadczeniem dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych) należy przesłać pocztą szyfrowaną na adresy: wojciech.rafalo@policja.gov.pl oraz sylwester.wawerek@policja.gov.pl

Pliki do pobrania