Wolne stanowisko eksperta w Wydziale Nadzoru nad Specjalistycznymi Uzbrojonymi Formacjami Ochronnymi Biura Prewencji KGP

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
w Warszawie

Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji

poszukuje kandydata na stanowisko

 

EKSPERTA

w Wydziale Nadzoru nad Specjalistycznymi Uzbrojonymi Formacjami Ochronnymi

Biura Prewencji KGP

- w 9 grupie zaszeregowania

 

 

Główne obowiązki:

  • opracowywanie odpowiedzi na zapytania osób fizycznych, przedsiębiorców i instytucji, w sprawie stosowania przepisów regulujących  problematykę broni i amunicji oraz tzw. obrotu specjalnego,
  • opiniowanie oraz opracowanie projektów aktów prawnych dotyczących ww. obszaru zagadnieniowego,
  • realizowanie zadań w ramach nadzoru merytorycznego nad prawidłowością danych wprowadzonych do rejestru „Broń” KSIP, pozyskiwanie danych oraz opracowywanie zestawień statystycznych dotyczących pozwoleń na broń.
  • przygotowywanie odpowiedzi na skargi, wnioski i inne wystąpienia,
  • udział w czynnościach kontrolnych realizowanych zgodnie z kompetencją wydziału.

Wykształcenie i kwalifikacje:

określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe.

Wymagania niezbędne:

- doświadczenie w pracy w obszarze zagadnień związanych z problematyką broni i amunicji,
- umiejętności analizowania przepisów i przygotowywania stanowisk dotyczących ich interpretacji,
- dyspozycyjność,
- umiejętność pracy w zespole.

Wymagania pożądane:

- wykształcenie prawnicze,
- znajomość języka angielskiego,
- doświadczenie w zakresie obsługi systemów informatycznych użytkowanych w Policji,
- prawo jazdy kat. B.

W sprawie oferty można kontaktować się do dnia 22 października 2021 r., telefonicznie pod  numerem 7212008 (sek. WNSUFO BP KGP) lub mailowo: sufo.bprew@policja.gov.pl