Wolne stanowisko eksperta w Wydziale Nadzoru nad Specjalistycznymi Uzbrojonymi Formacjami Ochronnymi Biura Prewencji KGP

Komenda Główna Policji

Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji

poszukuje kandydata na stanowisko

EKSPERTA

w Wydziale Nadzoru nad Specjalistycznymi Uzbrojonymi Formacjami Ochronnymi

Biura Prewencji KGP

- w 9 grupie zaszeregowania

 

Główne obowiązki:

  • realizacja zadań wynikających z nadzoru merytorycznego nad funkcjonowaniem zbioru danych osobowych „Listy kwalifikowanych pracowników” oraz rejestru „BROŃ”,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach uznawania kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej do wykonywania zawodów regulowanych kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego oraz detektywa,
  • udział w zespołach kontrolnych powoływanych do weryfikacji portów zgodnie z przepisami ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich,
  • kontrolowanie specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych, zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia oraz przygotowywanie dokumentacji upoważniającej do podjęcia czynności kontrolnych,
  • analizowanie przepisów pozostających we właściwości wydziału i opracowywanie stanowisk dotyczących ich stosowania,
  • opiniowanie i opracowywanie projektów aktów prawnych,
  • przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje, skargi, wnioski i inne wystąpienia.

Wykształcenie i kwalifikacje:

określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe. 

Wymagania niezbędne:

- znajomość języka angielskiego,

- umiejętności analityczne,

- dyspozycyjność,

- umiejętność pracy w zespole.
 

Wymagania pożądane:

- wykształcenie prawnicze,

- doświadczenie w pracy w obszarze zagadnień związanych z problematyką ochrony osób i mienia, broni i amunicji, ochrony danych osobowych,

- doświadczenie w zakresie obsługi systemów informatycznych użytkowanych w Policji,

- prawo jazdy kat. B.


W sprawie oferty można kontaktować się do dnia 28 maja 2021 r., z Naczelnikiem WNSUFO BP KGP pod numerem tel. 47 72 142 76 lub Radcą WNSUFO BP KGP  pod numerem tel. 47 72 148 63.