Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Oferta pracy w Głównym Sztabie Policji Komendy Głównej Policji

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI w WARSZAWIE

DYREKTOR GŁÓWNEGO SZTABU POLICJI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI
 

poszukuje kandydata na stanowisko asystenta (stanowisko policyjne) do realizacji zadań w Sekcji Szyfrów Wydziału Dyżurnych Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji.
 

KATALOG GŁÓWNYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH W SEKCJI SZYFRÓW:

- realizowanie zadań operatora systemów użytkowanych w Sekcji Szyfrów zgodnie z polityką bezpieczeństwa i obowiązującymi przepisami,

- klasyfikowanie pism do odpowiednich adresatów komórek KGP i ich rozdysponowanie zgodnie z obiegiem dokumentów niejawnych,

- odbieranie wiadomości email z MSZ i ich dystrybucja do biur KGP i CBŚP za pośrednictwem systemu poczty elektronicznej,

- obsługa urządzeń technicznych eksploatowanych na Stacji Szyfrów KGP.

 

WYKSZTAŁCENIE:

- zgodnie z rozporządzeniem MSWiA w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby (…) na stanowiskach służbowych.
 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

- zgodnie z rozporządzeniem MSWiA w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby (…) na stanowiskach służbowych,

- wymagane poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli „tajne”,

- umiejętność pracy zespołowej,

- zaświadczenie o odbytym szkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych krajowych i UE/NATO.
 

WYMAGANIA POŻĄDANE:

- wymagane poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli ,,ściśle tajne”,

- wymagane poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli UE/NATO oznaczonych klauzulą ,,confidential”

- zaświadczenie o odbytym szkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych krajowych i UE/NATO,

- licencje i certyfikaty z zakresu znajomości oraz eksploatacji i utrzymania systemów utajnionej łączności,

- obsługa komputera.

 

W przypadku zainteresowania podjęciem służby na stanowisku asystenta w Sekcji Szyfrów Wydziału Dyżurnych Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji, oferty (CV zawierające informacje o dotychczas zajmowanym stanowisku oraz zakresie realizowanych czynności wraz z parametrami finansowymi) należy przesłać w formie elektronicznej na adres: aneta.borowska-niedziolka@policja.gov.pl

Będą rozpatrywane oferty tylko spoza garnizonu stołecznego.

powrót
drukuj