Informacyjny Serwis Policyjny

Asystenci, specjaliści, eksperci w Biurze Łączności i Informatyki KGP

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
w Warszawie

Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji
poszukuje kandydatów na stanowiska:

ASYSTENTÓW, SPECJALISTÓW, EKSPERTÓW

dedykowanych do realizacji zadań w Wydziale Radiokomunikacji
Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji

- w 5, 6, 9 grupie zaszeregowania


 

Katalog głównych zadań realizowanych na stanowiskach służbowych w Wydziale Radiokomunikacji BŁiI KGP:

 • projektowanie, organizowanie, wdrażanie i modernizowanie rozwiązań telekomunikacyjnych
  i radiokomunikacyjnych,

 • administrowanie, utrzymywanie i monitorowanie funkcjonowania systemów radiokomunikacyjnych oraz telekomunikacyjnych,

 • instalacja i konfiguracja urządzeń radiokomunikacyjnych (radiotelefony, modemy, telefony satelitarne).


Wykształcenie:

zgodnie z rozporządzeniem MSWiA w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby (…) na stanowiskach służbowych.


Wymagania niezbędne:

 • zgodnie z rozporządzeniem MSWiA w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby (…) na stanowiskach służbowych,

 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą min. „poufne”,

 • umiejętność pracy zespołowej,

 • znajomość co najmniej części wybranych standardów, technologii i rozwiązań sprzętowych:

  • TETRA, DMR, LTE, UMTS, CDMA, INMARSAT, radiolinie,

  • oprogramowanie symulacyjne, np.: ICS telecom EV, CHIRplus TC,

  • sprzęt sieciowy w zakresie konfiguracji: switchy, routerów, firewalli,

  • WAN, LAN,

  • MPLS, VPN, SNMP,

  • VOIP, ISDN, central telefonicznych,

  • SQL i rozwiązań bazodanowych,

  • Windows Server, Linux lub innych serwerowych systemów operacyjnych,

  • instalacja/konfiguracja anten i/lub urządzeń radiokomunikacyjnych,

  • obsługa sprzętu pomiarowego w zakresie telekomunikacji i/lub radiokomunikacji.

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe o profilu informatycznym, teleinformatycznym, telekomunikacyjnym, elektronicznym, elektrotechnicznym lub innym technicznym lub szkoła wyższa bez wymaganego profilu i studia podyplomowe kierunkowe w jednym z wyżej wymienionych kierunków,

 • certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające posiadane kwalifikacje i/lub doświadczenie zawodowe
  z zakresu IT.

W przypadku zainteresowania podjęciem służby na stanowisku w Wydziale Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP, oferty (CV zawierające informacje o dotychczas zajmowanym stanowisku oraz zakresie realizowanych czynności wraz z parametrami finansowymi) należy przesyłać w formie elektronicznej na adres: piotr.wasilewski@policja.gov.pl.

 

powrót
drukuj