Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Asystenci, specjaliści, eksperci, radcy w Biurze Łączności i Informatyki KGP

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
w Warszawie

Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji
poszukuje kandydatów na stanowiska:

ASYSTENTÓW, SPECJALISTÓW, EKSPERTÓW, RADCÓW,

dedykowanych do realizacji zadań związanych z obsługą Systemu Wspomagania Dowodzenia

w Biurze Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji
- w 5, 6, 9 i 11 grupie zaszeregowania
 


Katalog głównych zadań realizowanych na stanowiskach służbowych w BŁiI KGP:

 • wykonywanie zadań programistycznych w zakresie budowy, eksploatacji i utrzymywania w obszarze SWD (System Wspomagania Dowodzenia);

 • projektowanie, organizowanie, wdrażanie i modernizowanie rozwiązań teleinformatycznych na potrzeby Policji w obszarze SWD (System Wspomagania Dowodzenia);

 • utrzymywanie i wprowadzanie zmian w obszarze SWD (System Wspomagania Dowodzenia);

 • weryfikowanie eksploatowanych systemów teleinformatycznych w odniesieniu do SWD (System Wspomagania Dowodzenia).

 

Wykształcenie: zgodnie z rozporządzeniem MSWiA w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby (…) na stanowiskach służbowych.

Wymagania niezbędne:

 • zgodnie z rozporządzeniem MSWiA w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby (…) na stanowiskach służbowych,

 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą min. „poufne”,

 • znajomość zagadnień z zakresu systemów informatycznych,

 • umiejętność pracy zespołowej,

 • minimum 3 lata doświadczenia w programowaniu obiektowym w technologiach J2EE oraz tworzeniu aplikacji WWW, popartą uzyskanymi certyfikatami lub przedstawienie portfolio wraz z realizowanymi zadaniami w projektach,

 • praktyczna znajomość technologii:

  • DB Oracle 11g i wyższe,

  • JSF (Primefaces), JSP, STRUTS, XML, XSLT,

  • EJB, JPA, WebServices, JAXB,

  • Serwery aplikacyjne i bazodanowe,

  • Weblogic, Tomcat 6.X,

  • znajomość narzędzi do zarządzania kodem źródłowym SVN,

  • praktyczna znajomość środowisk programistycznych NETBEANS / JDEVELOPER / ECLIPSE,

  • dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i w piśmie).

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe o profilu informatycznym, telekomunikacyjnym lub pokrewnym lub wykształcenie wyższe i ukończone studia podyplomowe w jednym z ww. kierunków,

 • znajomość systemów informatycznych użytkowanych w Policji,

 • certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe z zakresu IT.

 

W przypadku zainteresowania podjęciem służby na stanowisku w Biurze Łączności i Informatyki KGP oferty (CV zawierające informacje o dotychczas zajmowanym stanowisku oraz zakresie realizowanych czynności wraz z parametrami finansowymi) należy przesyłać w formie elektronicznej na adres:


 

powrót
drukuj