gen. insp. Jarosław Szymczyk

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI

gen. insp. Jarosław Szymczyk

Urodzony w 1970 r. Służbę w Policji pełni od 1990 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Na początku 2016 r. uzyskał stopień naukowy doktora na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

  • Kierownik Referatu Operacyjno-Rozpoznawczego Komisariatu II Policji KRP w Gliwicach,

  • Komendant Komisariatu Policji IV w Gliwicach KMP w Gliwicach,

  • Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach,

  • Komendant Miejski Policji w Gliwicach,

  • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie,

  • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach,

  • I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach,

  • Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach,

  • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach,

  • od 13.04.2016 – Komendant Główny Policji.