Recenzje i nowości wydawnicze
Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie?
Poradnik „Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie?” został opracowany w Biurze Służby Kryminalnej KGP. W poradniku można znaleźć informacje m.in. o tym, gdzie można złożyć zawiadomienie o przestępstwie, czy można to zrobić anonimowo oraz jakie prawa przysługują osobie w związku ze złożeniem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.
Dobre praktyki - wielokulturowy klient
Każdy z nas może się stać świadkiem dyskryminacji, jednak nie każdy potrafi ją rozpoznać i odpowiednio na nią zareagować. Tymczasem dobre rozwiązania są bardzo często proste i mogą być z powodzeniem stosowane. Prezentujemy zbiór „dobrych praktyk" w przeciwdziałaniu dyskryminacji opracowany przez stowarzyszenie Pro Humanum w ramach projektu „Różnorodność w praktyce- edukacja antydyskryminacyjna dla urzędników i funkcjonariuszy publicznych”.
Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych
„Cudzoziemcy w Polsce" - to tytuł podręcznika dla funkcjonariuszy publicznych", w którym w jasny i przejrzysty sposób zostały opisane wszystkie formy legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce.
„Więcej kobiet w zarządzaniu – to się opłaca”
Polecamy lekturę przewodnika dla firm „Więcej kobiet w zarządzaniu – to się opłaca” wydanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ma on być wsparciem dla działów personalnych w dążeniu do osiągnięcia równowagi płci w firmie.
Praktyczny poradnik o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego
„Postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego. Poradnik praktyczny” autorstwa mł. insp. Marzeny Brzozowskiej i podinsp. Leszka Koźmińskiego zawiera propozycje rozwiązań praktycznych w przypadku zaistnienia potrzeby zasięgnięcia opinii biegłego w postępowaniu karnym.
Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny nr 4 (21) 2014
W numerze m.in. wypadku w związku z pełnieniem służby w Policji i procedurze „Niebieskiej Karty”.
O prawie do informacji publicznej
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich wydało publikację "Prawo do informacji publicznej. Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju".
Zaplątani w sieć: Dlaczego nie możesz uwierzyć w statystyki przestępczości
Brytyjski policjant z 30-letnim stażem, obecnie nauczyciel akademicki, opisuje policyjne techniki manipulowania statystykami wykrywalności przestępstw.
"Nie dla przemocy" – dwie części
Poradnik poświęcony przemocy domowej i przemocy w pracy. Publikację wydała Rada do spraw Kobiet Służby Więziennej.
Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny nr 3 (2) 2014
W numerze m.in. o udziale prokuratora w postępowaniu sądowo-administracyjnym, zabezpieczeniu mienia w sprawach prowadzonych przez Policję i zmianie procedury karnej.
Numer specjalny "Kwartalnika Prawno-Kryminalistycznego"
Numer specjalny „Kwartalnika Prawno-Kryminalistycznego” poświęcony 60-leciu Szkoły Policji w Pile.
Publikujemy raport z siódmej edycji Polskiego Badania Przestępczości. Badanie zostało zrealizowane przez niezależny ośrodek badawczy, natomiast raport został opracowany przez Wydział Analiz Gabinetu KGP.