Recenzje i nowości wydawnicze
"Kwartalnik policyjny" nr 3/2015
W numerze m.in. wywiad z nadinsp. Cezarym Popławskim, zastępcą Komendanta Głównego Policji o priorytetach pionu prewencji, w tym przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Numer specjalny poświęcono zmianom w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.
Sportowcy w Policji
Wydanie specjalne miesięcznika "Policja 997". Nakład: 1000 egz. Numer zamknięto: 28 września 2015 r.
Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny  nr 3 (24) 2015
W numerze m.in. o przestępczości skierowanej przeciwko własności intelektualnej, problematyce prawnej odsprzedaży używanych licencji na programy komputerowe, dystrybucji nielegalnego oprogramowania.
Wina w prawie dyscyplinarnym służb mundurowych
Pod red. W. Kozielewicza, P. Jóźwiaka i K. Opalińskiego
Zaginiony obraz
Komiks wydany z okazji 90. rocznicy kobiet w polskiej Policji i 96. rocznicy powołania Policji Państwowej
Skarb Krzywoustego
Komiks wydany z okazji 95. rocznicy powstania Policji Państwowej
Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny nr 2/2015
W numerze m.in. o nowościach w szkolnictwie policyjnym, zmianach w przepisach regulujących zasady procesowe oraz cele postępowania przygotowawczego i odpowiedzialności dyscyplinarnej w Policji.
Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny nr 1 (22) 2015
W numerze m.in. o handlu ludźmi, pseudokibicach i odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych.
Misyjne wspomnienia (wydanie II rozszerzone)
„Wszystko, o czym piszę, działo się naprawdę. Nie upiększam, nie cuduję z narracją, bo i po co? Tak było, tak to wszystko czułem i tak odbieram dzisiaj. Ta książka to też wspomnienie o tych, którzy w imię tego, w co wierzyli, oddali to, co mieli najcenniejszego – życie...". Prezentujemy drugą odsłonę „Misyjnych wspomnień" Marka Górnickiego zadedykowaną nieżyjącemu przyjacielowi.
Podręcznik dot. zmian w procedurze karnej (III wydanie)
Publikacja stanowi zbiór opracowań dotyczących: idei i ogólnych założeń nowelizacji, zmian w zakresie zasad procesowych, postępowania dowodowego, praw i obowiązków stron w postępowaniu przygotowawczym, form postępowania przygotowawczego, środków przymusu procesowego, mediacji oraz trybów konsensualnych, a także czynności związanych z zakończeniem postępowania przygotowawczego.
Polecamy publikację poświęconą oględzinom miejsca zdarzenia
"Podstawowe czynności techniczno - kryminalistyczne podczas oględzin miejsca zdarzenia" to pozycja przygotowana przez Leszka Koźmińskiego, Wojciecha Misia i Leszka Szplita ze Szkoły Policji w Pile.
Zmiany w procedurze karnej i wykroczeniowej
„Wybrane zagadnienia z zakresu zmian w procedurze karnej i wykroczeniowej dla policjantów prewencji i ruchu drogowego” to blisko 60-stronicowa publikacja, którą w dniu 26 lutego br. Komendant Główny Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski zatwierdził i wprowadził do użytku jako materiał pomocniczy do doskonalenia zawodowego.