Recenzje i nowości wydawnicze
Podstawowe zasady użytkowania broni palnej krótkiej
Przemysław Rybicki, Piotr Salamonik, Sebastian Szadzewicz, Grzegorz Winnicki
Wyd. Szkoły Policji w Słupsku
Postępowanie w sprawach nieletnich
Andrzej Sochacki
Wyd. Szkoły Policji w Słupsku