Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

 

Recenzje i nowości wydawnicze
kom. Tomasz Stechnij, kom. Paweł Wąsiel, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach, 2010
Dokument jako ślad kryminalistyczny. Wybrane aspekty
Leszek Koźmiński
Array
Zlecanie zadań służbowych w Policji. Zarys problematyki
Witold St. Majchrowicz
Array
Podstawowe zasady użytkowania broni gładkolufowej i pistoletu maszynowego
Mieczysław Chrobot, Andrzej Kwiatkowski, Sławomir Jurczyński, Włodzimierz Wieczorek
Array
Musztra ze sztandarem
Zdzisław Kozłowski
Array
Wybrane zagadnienia z zakresu udzielania pierwszej pomocy
Sławomir Butkiewicz
Array
Pałka teleskopowa
Piotr Sochacki, Krzysztof Plombon
Array
Chemiczne środki obezwładniające
Zdzisław Kozłowski
Sytuacje kryzysowe
Zdzisław Kozłowski, Wojciech Nosek
Array
Fonoskopia
Alicja Malanowicz, Leszek Koźmiński
Array
Prezentacje multimedialne
Artur Godlewski
Array
Zakres badań kryminalistycznych
Maria Kaczmarek, Leszek Koźmiński
Array

Wybierz Strony