Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych

„Cudzoziemcy w Polsce" - to tytuł podręcznika dla funkcjonariuszy publicznych", w którym w jasny i przejrzysty sposób zostały opisane wszystkie formy legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce.

- Wydany przez Helsińską Fundację Praw Człowieka podręcznik jest skierowany do wszystkich funkcjonariuszy publicznych, którzy stykają się z cudzoziemcami w swojej pracy zawodowej" – mówi Maja Łysienia, prawnik HFPC i współautorka podręcznika.

- Ma na celu wyjaśnienie obowiązujących przepisów prawa migracyjnego, z szczególnym uwzględnieniem rozwiązań wprowadzonych przez ustawę z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. Zarówno polskie jak i unijne prawo migracyjne z roku na rok jest coraz bardziej skomplikowane i obszerne – nie tylko cudzoziemcom, ale też urzędnikom coraz trudniej odnaleźć się w gąszczu obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie" – dodaje Maja Łysienia.

Autorami publikacji są pracownicy Programu Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, którzy na co dzień udzielają wsparcia migrantom zgłaszającym się do fundacji.

Jak informują, w ramach projektu planowane jest także wydanie suplementu do podręcznika zawierającego wzory dokumentów, którymi mogą legitymować się cudzoziemcy w Polsce.

Więcej informacji.

 

 

 

Pliki do pobrania