Numer specjalny "Kwartalnika Prawno-Kryminalistycznego"

Numer specjalny „Kwartalnika Prawno-Kryminalistycznego” poświęcony 60-leciu Szkoły Policji w Pile.

W kwartalniku m.in. informacje na temat historii szkoły oraz budynku, w którym ma ona swoją siedzibę, wspomnienia absolwentów – np. Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr. Marka Działoszyńskiego.

Pliki do pobrania