Raport: Polskie Badanie Przestępczości

Publikujemy raport z siódmej edycji Polskiego Badania Przestępczości. Badanie zostało zrealizowane przez niezależny ośrodek badawczy, natomiast raport został opracowany przez Wydział Analiz Gabinetu KGP.

Celem badania było poznanie społecznych opinii na temat skuteczności Policji oraz pracy policjantów pełniących służbę w okolicy miejsca zamieszkania respondentów.

Siódmą edycję PBP przeprowadzono na przełomie stycznia i lutego 2014 roku, metodą wywiadu indywidualnego z wykorzystaniem standaryzowanego kwestionariusza ankiety, na próbie 17 000 Polaków powyżej piętnastego roku życia, po 1 000 respondentów z każdego województwa oraz terenu działania Komendy Stołecznej Policji.

Pliki do pobrania