Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest omówienie wybranych czynów zabronionych zawartych w ustawie Kodeks wykroczeń1, w celu dokonania ich analizy pod kątem ustawowych znamion wykroczeń – podmiotu i przedmiotu ochrony, strony przedmiotowej i podmiotowej.

Praca ta przedstawia wybrany fragmentu prawa wykroczeń w sposób zrozumiały zarówno dla osób posiadających już pewną wiedzę, jak również dla stykających się z tym zagadnieniem po raz pierwszy. W skrypcie omówiono wybrane czyny zabronione poprzez ich teoretyczną analizę, hipotetyczne przykłady oraz poparcie autentycznymi orzeczeniami sądów.

Pliki do pobrania