Okazanie

podinsp. Piotr Górnik, asp. Tomasz Kasprzak, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach, 2012 rok

Niniejsze opracowanie opisuje istotę czynności procesowej jaką jest okazanie i ma na celu ułatwienie przyswojenia problematyki jego stosowania przez policjantów w codziennej służbie. Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla policjantów – słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego. Jednocześnie przydatna będzie również w kształceniu na innych poziomach szkolenia, szczególnie specjalizacji kryminalnej i prewencyjnej. Skrypt opiera się na dotychczasowym dorobku nauki prawa karnego i prawa wykroczeń, tj. podręcznikach, komentarzach oraz orzecznictwie sądowym.

Pliki do pobrania