• Decyzja nr 287 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 września 2021 r.

  Data publikacji: 27.09.2021

  Decyzja nr 287 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia dla słuchaczy odbywających kurs doskonalenia zawodowego w zakresie ceremoniału policyjnego i regulaminu musztry w Policji w ramach przygotowań do promocji na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych, realizowany w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w terminie 16-23 września 2021 r., organizacji służby w systemie skoszarowanym

 • Decyzja nr 286 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 września 2021 r.

  Data publikacji: 20.09.2021

  Decyzja nr 286 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia dla słuchaczy odbywających kurs doskonalenia zawodowego w zakresie ceremoniału policyjnego realizowany w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w terminie 21-23 września 2021 r. dla Kompanii Reprezentacyjnej Policji i Orkiestry Reprezentacyjnej Policji, organizacji służby w systemie skoszarowanym

 • Decyzja nr 285 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 września 2021 r.

  Data publikacji: 20.09.2021

  Decyzja nr 285 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia dla słuchaczy odbywających kurs specjalistyczny dla policjantów w zakresie zwalczania cyberprzestępczości oznaczony symbolem Cp-1/21, realizowany w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, organizacji służby w systemie skoszarowanym

 • Decyzja nr 284 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 września 2021 r.

  Data publikacji: 20.09.2021

  Decyzja nr 284 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia dla słuchaczy odbywających kurs specjalistyczny z zakresu operacyjnej analizy kryminalnej oznaczony symbolem DAK-1/21, realizowany w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, organizacji służby w systemie skoszarowanym

 • Decyzja nr 283 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 września 2021 r.

  Data publikacji: 20.09.2021

  Decyzja nr 283 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia dla słuchaczy odbywających kurs specjalistyczny w zakresie metodyki nauczania dla osób prowadzących lokalne doskonalenie zawodowe oznaczony symbolem MNL-1/21, realizowany w Szkole Policji w Katowicach, organizacji służby w systemie skoszarowanym

 • Decyzja nr 282 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 września 2021 r.

  Data publikacji: 20.09.2021

  Decyzja nr 282 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia dla słuchaczy odbywających kurs specjalistyczny dla policjantów realizujących zatrzymania niebezpiecznych przestępców oznaczony symbolem ZNP-1/21, realizowany w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, organizacji służby w systemie skoszarowanym

 • Decyzja nr 281 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 września 2021 r.

  Data publikacji: 20.09.2021

  Decyzja nr 281 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia dla słuchaczy odbywających kurs specjalistyczny z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oznaczony symbolem PPwR-1/21, realizowany w Szkole Policji w Katowicach, organizacji służby w systemie skoszarowanym

 • Decyzja nr 280 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 września 2021 r.

  Data publikacji: 20.09.2021

  Decyzja nr 280 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia dla słuchaczy odbywających kurs specjalistyczny dla policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego oznaczony symbolem Osk.P-2/21, realizowany w Szkole Policji w Katowicach, organizacji służby w systemie skoszarowanym

 • Decyzja nr 270 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 września 2021 r.

  Data publikacji: 20.09.2021

  Decyzja nr 270 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 września 2021 r. w sprawie szczegółowej struktury organizacyjnej, w tym katalogu zadań, Wydziału Ochrony Pracy Komendy Głównej Policji

 • Decyzja nr 268 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 września 2021 r.

  Data publikacji: 20.09.2021

  Decyzja nr 268 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 września 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego dla policjantów, absolwentów wybranych kierunków studiów