• Decyzja nr 330 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 października 2021 r.

  Data publikacji: 05.11.2021

  Decyzja nr 330 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia dla słuchaczy odbywających szkolenie zawodowe dla absolwentów szkół wyższych organizacji służby w systemie skoszarowanym

 • Decyzja nr 319 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 października 2021 r.

  Data publikacji: 05.11.2021

  Decyzja nr 319 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 października 2021 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym doskonalącym wiedzę i umiejętności absolwentów szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego na podstawie decyzji nr 158 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 czerwca 2021 r. zmieniającej decyzję w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

 • Decyzja nr 318 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 października 2021 r.

  Data publikacji: 05.11.2021

  Decyzja nr 318 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 października 2021 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym doskonalącym wiedzę i umiejętności absolwentów szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego na podstawie decyzji nr 277 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 października 2020 r. w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

 • Decyzja nr 317 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 października 2021 r.

  Data publikacji: 18.10.2021

  Decyzja nr 317 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia dla słuchaczy odbywających kurs specjalistyczny w zakresie kontroli tachografów cyfrowych oznaczony symbolem T-5/21, realizowany w Szkole Policji w Katowicach, organizacji służby w systemie skoszarowanym

 • Decyzja nr 316 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 października 2021 r.

  Data publikacji: 18.10.2021

  Decyzja nr 316 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia dla słuchaczy odbywających kurs specjalistyczny dla służby dyżurnej jednostek organizacyjnych Policji oznaczony symbolem KSDyż-2/21, realizowany w Szkole Policji w Katowicach, organizacji służby w systemie skoszarowanym

 • Decyzja nr 315 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 października 2021 r.

  Data publikacji: 18.10.2021

  Decyzja nr 315 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia dla słuchaczy odbywających kurs specjalistyczny dla opiekunów realizujących zadania związane z adaptacją zawodową policjantów w okresie służby przygotowawczej oznaczony symbolem ONP-3/21, realizowany w Szkole Policji w Katowicach, organizacji służby w systemie skoszarowanym

 • Decyzja nr 314 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 października 2021 r.

  Data publikacji: 18.10.2021

  Decyzja nr 314 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia dla słuchaczy odbywających kurs specjalistyczny dla policjantów wykonujących czynności związane z konwojowaniem i doprowadzaniem osób oraz konwojowaniem i ochroną materiałów poczty specjalnej oznaczony symbolem KOiPS-1/21, realizowany w Szkole Policji w Katowicach, organizacji służby w systemie skoszarowanym

 • Decyzja nr 313 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 października 2021 r.

  Data publikacji: 18.10.2021

  Decyzja nr 313 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia dla słuchaczy odbywających kurs specjalistyczny dla policjantów realizujących czynności w postępowaniach administracyjnych oznaczony symbolem Post.A-1/21, realizowany w Szkole Policji w Katowicach, organizacji służby w systemie skoszarowanym

 • Decyzja nr 312 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 października 2021 r.

  Data publikacji: 18.10.2021

  Decyzja nr 312 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia dla słuchaczy odbywających kurs specjalistyczny w zakresie ruchu drogowego – część ogólna oznaczony symbolem RDo-1/21, realizowany w Szkole Policji w Katowicach, organizacji służby w systemie skoszarowanym

 • Decyzja nr 311 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 października 2021 r.

  Data publikacji: 18.10.2021

  Decyzja nr 311 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia dla słuchaczy odbywających kurs specjalistyczny w zakresie udzielenia pierwszej pomocy oznaczony symbolem UPP-2/21, realizowany w Szkole Policji w Katowicach, organizacji służby w systemie skoszarowanym