• Decyzja nr 356 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 października 2021 r.

  Data publikacji: 05.11.2021

  Decyzja nr 356 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia dla słuchaczy odbywających kurs specjalistyczny dla policjantów komórek organizacyjnych Policji właściwych w sprawach techniki operacyjnej w zakresie prowadzenia obserwacji samochodowej oznaczony symbolem DTO-OS-4/21, realizowany w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, organizacji służby w systemie skoszarowanym

 • Decyzja nr 352 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 października 2021 r.

  Data publikacji: 05.11.2021

  Decyzja nr 352 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia dla słuchaczy odbywających kurs specjalistyczny w zakresie profilaktyki społecznej oznaczony symbolem Pro.S-1/21, realizowany w Szkole Policji w Katowicach, organizacji służby w systemie skoszarowanym

 • Decyzja nr 351 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 października 2021 r.

  Data publikacji: 05.11.2021

  Decyzja nr 351 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia dla słuchaczy odbywających kurs specjalistyczny w zakresie ruchu drogowego – część ogólna oznaczony symbolem RDo-2/21, realizowany w Szkole Policji w Katowicach, organizacji służby w systemie skoszarowanym

 • Decyzja nr 350 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 października 2021 r.

  Data publikacji: 05.11.2021

  Decyzja nr 350 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia dla słuchaczy odbywających kurs specjalistyczny w zakresie ruchu drogowego – część szczególna oznaczony symbolem RDs-2/21, realizowany w Szkole Policji w Katowicach, organizacji służby w systemie skoszarowanym

 • Decyzja nr 349 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 października 2021 r.

  Data publikacji: 05.11.2021

  Decyzja nr 349 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia dla słuchaczy odbywających kurs specjalistyczny dla policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego oznaczony symbolem Osk.P-3/21, realizowany w Szkole Policji w Katowicach, organizacji służby w systemie skoszarowanym

 • Decyzja nr 348 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 października 2021 r.

  Data publikacji: 05.11.2021

  Decyzja nr 348 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia dla słuchaczy odbywających kurs specjalistyczny dla opiekunów realizujących zadania związane z adaptacją zawodową policjantów w okresie służby przygotowawczej oznaczony symbolem ONP-4/21, realizowany w Szkole Policji w Katowicach, organizacji służby w systemie skoszarowanym

 • Decyzja nr 347 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 października 2021 r.

  Data publikacji: 05.11.2021

  Decyzja nr 347 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia dla słuchaczy odbywających kurs specjalistyczny dla organizatorów lokalnego doskonalenia zawodowego w Policji oznaczony symbolem LDZ-1/21, realizowany w Szkole Policji w Katowicach, organizacji służby w systemie skoszarowanym

 • Decyzja nr 346 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 października 2021 r.

  Data publikacji: 05.11.2021

  Decyzja nr 346 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia dla słuchaczy odbywających kurs specjalistyczny dla służby dyżurnej jednostek organizacyjnych Policji oznaczony symbolem KSDyż-3/21, realizowany w Szkole Policji w Katowicach, organizacji służby w systemie skoszarowanym

 • Decyzja nr 345 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 października 2021 r.

  Data publikacji: 05.11.2021

  Decyzja nr 345 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia dla słuchaczy odbywających kurs specjalistyczny w zakresie szkolenia strzeleckiego z wykorzystaniem karabinka automatycznego oznaczony symbolem KA-1/21 oraz KA-2/21, realizowany w Szkole Policji w Katowicach, organizacji służby w systemie skoszarowanym

 • Decyzja nr 334 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 października 2021 r.

  Data publikacji: 05.11.2021

  Decyzja nr 334 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 października 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych