• Decyzja nr 387 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 listopada 2021 r.

  Data publikacji: 23.11.2021

  Decyzja nr 387 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia dla słuchaczy odbywających kurs specjalistyczny dla dzielnicowych oznaczony symbolem Dz-1/21, realizowany w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, organizacji służby w systemie skoszarowanym

 • Decyzja nr 386 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 listopada 2021 r.

  Data publikacji: 23.11.2021

  Decyzja nr 386 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia dla słuchaczy odbywających kurs specjalistyczny dla policjantów komórek organizacyjnych Policji właściwych w sprawach techniki operacyjnej w zakresie prowadzenia obserwacji pieszej oznaczony symbolem DTO-OP-2/21, realizowany w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, organizacji służby w systemie skoszarowanym

 • Zarządzenie nr 35 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 listopada 2021 r.

  Data publikacji: 15.11.2021

  Zarządzenie nr 35 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów w sprzęt transportowy

 • Decyzja nr 365 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 listopada 2021 r.

  Data publikacji: 05.11.2021

  Decyzja nr 365 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 listopada 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla instruktorów strzelań policyjnych

 • Decyzja nr 363 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 października 2021 r.

  Data publikacji: 05.11.2021

  Decyzja nr 363 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 października 2021 r. w sprawie programów szkoleń zawodowych realizowanych w warunkach ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

 • Zarządzenie nr 34 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 października 2021 r.

  Data publikacji: 05.11.2021

  Zarządzenie nr 34 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 października 2021 r. w sprawie metod i form przygotowania oraz prowadzenia krajowych i międzynarodowych ćwiczeń w Policji w zakresie reagowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń lub w sytuacjach kryzysowych

 • Decyzja nr 360 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 października 2021 r.

  Data publikacji: 05.11.2021

  Decyzja nr 360 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia dla słuchaczy odbywających kurs specjalistyczny w zakresie rozpoznania minersko – pirotechnicznego oznaczony symbolem DRMP-3/21, realizowany w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, organizacji służby w systemie skoszarowanym

 • Decyzja nr 359 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 października 2021 r.

  Data publikacji: 05.11.2021

  Decyzja nr 359 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia dla słuchaczy odbywających kurs specjalistyczny w zakresie ruchu drogowego – część ogólna oznaczony symbolem RDo-2/21, realizowany w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, organizacji służby w systemie skoszarowanym

 • Decyzja nr 358 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 października 2021 r.

  Data publikacji: 05.11.2021

  Decyzja nr 358 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia dla słuchaczy odbywających kurs specjalistyczny w zakresie ruchu drogowego – część szczególna oznaczony symbolem RDs-2/21 oraz RDs-3/21, realizowany w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, organizacji służby w systemie skoszarowanym

 • Decyzja nr 357 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 października 2021 r.

  Data publikacji: 05.11.2021

  Decyzja nr 357 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia dla słuchaczy odbywających kurs specjalistyczny dla policjantów wykonujących czynności na miejscu zdarzenia drogowego oznaczony symbolem RWD-1/21, realizowany w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, organizacji służby w systemie skoszarowanym