Decyzja nr 390 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 listopada 2023 r.

Decyzja nr 390 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 listopada 2023 r. zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia, struktury organizacyjnej i etatowej oddziałów prewencji Policji oraz samodzielnych pododdziałów prewencji Policji

DZ. URZ. 2023.99
Ogłoszony: 30.11.2023

Pliki do pobrania