Decyzja nr 365 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 października 2023 r.

Decyzja nr 365 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 października 2023 r. w sprawie programu doskonalenia zawodowego centralnego prowadzonego w formie kursu specjalistycznego dla policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich

DZ. URZ. 2023.98
Ogłoszony: 03.11.2023

Pliki do pobrania