Decyzja nr 359 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 października 2023 r.

Decyzja nr 359 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 października 2023 r. w sprawie opracowywania, wprowadzania, zmiany i uchylania programów szkoleń zawodowych i programów doskonalenia zawodowego centralnego prowadzonego w formie kursów specjalistycznych

DZ. URZ. 2023.97
Ogłoszony: 27.10.2023

Pliki do pobrania