Zarządzenie nr 51 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 października 2023 r.

Zarządzenie nr 51 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 października 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zadań realizowanych przez Policję w sytuacjach kryzysowych

 DZ. URZ. 2023.96
Ogłoszony: 26.10.2023

Pliki do pobrania