Decyzja nr 358 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 października 2023 r.

Decyzja nr 358 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 października 2023 r. w sprawie programu doskonalenia zawodowego centralnego prowadzonego w formie kursu specjalistycznego dla dzielnicowych

DZ. URZ. 2023.95
Ogłoszony: 26.10.2023

Pliki do pobrania