Decyzja nr 357 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 października 2023 r.

Decyzja nr 357 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 października 2023 r. w sprawie programu doskonalenia zawodowego centralnego prowadzonego w formie kursu specjalistycznego w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

DZ. URZ. 2023.94
Ogłoszony: 26.10.2023

Pliki do pobrania