Decyzja nr 327 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 października 2023 r.

Decyzja nr 327 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora krajowego do spraw nadzoru prewencyjnego

DZ. URZ. 2023.93
Ogłoszony: 10.10.2023

Pliki do pobrania