Zarządzenie nr 49 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 października 2023 r.

Zarządzenie nr 49 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 października 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ochrony obiektów Komendy Głównej Policji

DZ. URZ. 2023.92
Ogłoszony: 09.10.2023

Pliki do pobrania