Decyzja nr 325 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 października 2023 r.

Decyzja nr 325 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 października 2023 r. zmieniająca decyzję w sprawie przeprowadzania w Policji szkoleń w zakresie użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen i Wizowego Systemu Informacyjnego, bezpieczeństwa i jakości danych, praw podstawowych oraz procedur regulujących przetwarzanie danych

DZ. URZ. 2023.91
Ogłoszony: 09.10.2023

Pliki do pobrania