Decyzja nr 315 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 października 2023 r.

Decyzja nr 315 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 października 2023 r. w sprawie programu doskonalenia zawodowego centralnego prowadzonego w formie kursu specjalistycznego dla techników kryminalistyki

 DZ. URZ. 2023.90
Ogłoszony: 02.10.2023

Pliki do pobrania