Decyzja nr 314 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2023 r.

Decyzja nr 314 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2023 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego

DZ. URZ. 2023.89
Ogłoszony: 02.10.2023

Pliki do pobrania