Wytyczne nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 września 2023 r.

Wytyczne nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 września 2023 r. zmieniające wytyczne w sprawie wykonywania przez Policję niektórych czynności w zakresie wykrywania wykroczeń oraz ścigania ich sprawców

DZ. URZ. 2023.86
Ogłoszony: 15.09.2023

Pliki do pobrania