Zarządzenie nr 48 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 września 2023 r.

Zarządzenie nr 48 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 września 2023 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich

DZ. URZ. 2023.85
Ogłoszony: 15.09.2023

Pliki do pobrania